Mgr. Jitka Herzánová
731 538 215
"Nastal čas, kdy zůstat těsně sevřená v poupěti
bylo bolestnější než riziko vykvést."
ANAÏS NIN

Vítejte!

Lidské bytosti jsou pestré a krásné a mají v sobě obrovský potenciál ke změně a nalézání štěstí. Ráda budu průvodcem ve Vašem životním dobrodružství - setkání se sebou samým.

Psychoterapie (spolu s krizovou intervencí, provázením, apod.) vám může pomoci posunout nebo změnit některé věci ve vašem životě, pomoci s překlenutím životních krizí a vyrovnat se s následky těžkých životních chvil. Psychoterapie je účinná metoda osobního růstu. Psychoterapie je také vhodná pro řešení psychosomatických potíží, stresu, deprese a dalších obtěžujících psychických stavů.

Párová terapie a rodinná terapie může být vhodnou alternativou manželské a rodinné poradny (Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy). Může zlepšit komunikaci, pomoci s řešením manželské krize, pomoci dojít k rozhodnutí zda zvolit rozvod nebo pracovat na zlepšení vztahu, pomoci se změnami v partnerském a rodinném životě a přechodem do další etapy. Rodinná terapie je také vhodná jako pomoc dětem při zvládání životních změn jako je rozvod rodičů, úmrtí v rodině, příchod nového partnera, dospívání (puberta a adolescence) a odchod do samostatného života.

Koučování je vhodné pro profesní, podnikatelské a manažerské otázky. Je možné koučovat jednotlivce i týmy. Zvláště vhodné je koučování pro týmy pracující s lidmi a se zvýšenou stresovou zátěží (např. obchodní týmy). Stres spolu s dalšími faktory způsobuje ztrátu motivace, syndrom vyhoření a ztrátu kvalifikovaných pracovníků. Koučování je také cestou k efektivitě vašeho podnikání a maximálního využití všech vašich zdrojů.

Meditace a relaxace je souhrnný název technik práce s myslí, které mají pozitivní vliv na zdravotní stav, psychickou pohodu, odolnost vůči stresu, zlepšení psychosomatických obtíží, navození psychické pohody a celkově kvalitnějšího prožívání života. Při práci používám tyto metody: meditace, koncentrace, kontemplace, práce s dechem, vizualizace, řízená imaginace, autogenní trénink, jógová cvičení (budhismus, hinduismus, védy), cvičení z křesťanské mystiky, relaxační cvičení, cvičení pocházející z různých terapeutických směrů.